محصولات خانه ترمه ایران
افشاری سبز تار سفید..
255,000 تومان 230,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 230,000 تومان

افشاری قرمز تار سفید..
255,000 تومان 230,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 230,000 تومان

افشاری قرمز تار سفید..
70,000 تومان 63,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 63,000 تومان

بختیاری زرشکی تار مشکی..
340,000 تومان 306,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 306,000 تومان

هشت بهشت سبز آبی تار سفید..
310,000 تومان 280,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 280,000 تومان