محصولات خانه ترمه ایران
افشاری سبز تار سفید..
255,000 تومان 204,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 204,000 تومان

افشاری قرمز تار سفید..
255,000 تومان 204,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 204,000 تومان

افشاری قرمز تار سفید..
70,000 تومان 63,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 63,000 تومان

افشاری آبی فیروزه ای تار سفید..
255,000 تومان 204,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 204,000 تومان