رومیزی سرمه دوزی (هنر دست)

رومیزی های سرمه دوزی همگی در مجموعه خانه ترمه ایران طراحی و دوخته می شوند, بیشتر طرح ها برگرفته از نقوش اصلیمی می باشند که جلوه قابل توجهی به محصولات سرمه دوزی شده بخشیده اند.

رومیزی, سرمه, دوزی, (هنر, دست)