نحوه سفارش گذاری

در صورت تمایل می توانید از گزینه (طریق افزودن به سبد خرید) در کنار هر محصول آن را سفارش گذاری نمایید و یا در خواست خود را به صورت نام و یا کد کالا به تلگرام خانه ترمه ایران ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن پاسخ داده شود.