رومیزی مربع

رومیزی مربع

رومیزی های مربع در سایزهای متنوع 150 - 120 -  100 - 70 - 50 - 40  سانتی متر عرضه می گردند

رومیزی, مربع, ساده