رومیزی ساده

رومیزی های ترمه عموما به صورت طرح فرشی (پانلی) در سایزها و اشکال مختلف طراحی و بافت می شوند.

رومیزی, ساده