روتختی و روبالشی

روتختی و روبالشی ترمه در سایزهای کینگ و کوین در انواع رنگ و طرح موجود می باشد, برخی از نمونه های سرمه دوزی شده که از جلوه زیبایی و ویژه ای برخوردار هستند.

روتختی, روبالشی