تاریخچه ترمه

ترمه یکی از قدیمی ترین هنرهای اصیل ایران می باشد که قدمت دیرینه ای دارد و در گذشته به صورت دستی بافته می شده است . در حا ل حاضر ترمه های ابریشمی در رنگ های مختلف در شهرستان یزد ( شهر تاریخی ایران و دومین شهر زیبای باستانی جهان در رتبه بندی یونسکو ) و در کشور ایران تولید و بافته می شوند . با این نگرش می توان از ترمه و سرمه دوزی به عنوان یکی از کهن ترین و اصیل ترین آثار هنری برجای مانده نام برد . یکی از علل مهم قدمت و ارزشمند بودن ترمه تا عصر حاضر با مفهوم بودن طرح آن است . بدین گونه که شکل های بوته و جقه که بر روی ترمه نقش بسته ، نمایانگر سروی است که در برابر عظمت خداوند سر تعظیم فرود آورده است .